Rýmovačka Klárky o spolužácích Máňě a Láďovi, I. část

Doufám, že se bude líbit.

O přestávce v lavici,

Šprtá se svědomitá Máňa,

Vedle ní s krajícem a v čepici,

Všemi obdivovaný Láďa.

 

Dějepis je paráda,

Mumlá si Máňa v duchu,

Láďovi se zvedla nálada,

Neuniklo to jeho sluchu.

 

Než stačil pronésti výsměšnou řeč,

Vešla úča do dveří,

Kéž tě vytasí, zrádce, heč,

Máňa na něj láteří.

 

Tak kdo se hlásí?

Kdo moc jedničku chce?

Kdo představí Čecha praotce?

Nikdo? Ať tedy nad vámi bdí svatí.

 

K tabuli půjde hned,….

Pokračování příště

Co nového u hrochů

21. 6. 2021

Ocenění

21. 5. 2021

Přiznání

11. 1. 2021

Zážitek na věky

11. 10. 2020

Houba

14. 9. 2020

Adaptační kurz

archív

foto_hroši

11
Pixmac000084102390.jpg

U hrochů

kniha o přátelství hrochů, ptáků a lidí